Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

23 Απριλίου 2020
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας Πασσάλων Καστανιάς, για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/4/2020
Αριθ. Πρωτ.: 11455

8.ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΣΣΑΛΟΙ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΠΑΣΣΑΛΟΙ

9.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΠΑΣΣΑΛΟΙ