Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 5/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 65057

5- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές προδιαγραφές

6- Έντυπο οικονομικής προσφοράς