Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

25 Ιουνίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου – ταπητοκαθαριστηρίου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού - Αθλητισμού του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/6/2019
Αριθ. Πρωτ.: 19007

19007_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ