Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες του προσωπικού του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας και της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΡΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 67428

7-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική περιγραφή

Τεχνική Έκθεση

7-Έντυπο οικονομικής προσφοράς