Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

1 Νοεμβρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ          ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα, 31 Οκτωβρίου  2017

Ν Ο Μ Ο Σ            Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν                                                Αριθ. Πρωτ. : 58840

Δ Η Μ Ο Σ       Τ Ρ Ι Κ Κ Α Ι Ω Ν

Δ/ΝΣΗ     ΔΙΟΙΚ.   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ     ΔΙΟΙΚ.   ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε.Δ.

 

 

ΠΡΟΣ  

  1.       Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Μ. Λάππα
  2.      κ.κ. Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

1η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων  στις   14 /11/2017, ημέρα  Τρίτη   & ώρα  19:00  για συζήτηση & λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76  του Ν. 3852/2010 :

 

1 .  Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και συγκρότηση αυτού σε Σώμα .

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ