Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

20 Νοεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2023

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2023