Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών & Μελετητών Δ.Ε. στους καταλόγους του άρθρου 118 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

22 Φεβρουαρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Τηλ.: 2431063226
Τρίκαλα, 22/2/2021
Αριθ. Πρωτ.: 4802

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΗΣΚ 2021_signed

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΗΣΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_SIGNED

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΗΣΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_SIGNED