Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών & Μελετητών Δ.Ε. στους καταλόγους του άρθρου 118

11 Φεβρουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Τηλ.: 2431063235
Τρίκαλα, 11/2/2020
Αριθ. Πρωτ.: 5062

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΗΣΚ 2020_signed

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΗΣΚ ΕΤΟΥΣ 2020 signed

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΗΣΚ ΕΤΟΥΣ 2020 signed