Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών & Μελετητών Δ.Ε. στους καταλόγους του άρθρου 118

25 Ιανουαρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Τηλ.: 2431063226
Τρίκαλα, 25/1/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1798

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΗΣΚ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΗΣΚ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΗΣΚ 2019