Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών & Μελετητών Δ.Ε. στους καταλόγους του άρθρου 118

10 Μαΐου 2018
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Τηλ.: 2431063247
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 10/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 16733

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

scan0018

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ