Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για ενοικίαση & τοποθέτηση ηχητικής εγκατάστασης για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων

23 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην παροχή υπηρεσίας, «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ – ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 62981

3v_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική Έκθεση

8v_Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ανακοίνωση για αλλαγή ώρας