Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

29 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: α) για τον έλεγχο της υγείας και της κατάστασης των ζώων του Ζωολογικού κήπου και β) την μέριμνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν στο Δήμο Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 29/5/2017
Αριθ. Πρωτ.: 26372

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΥΠΗΡ

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ 2017 & 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ