Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για προμήθεια πασσάλων Καστανιάς

4 Μαρτίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια πασσάλων καστανιάς για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης. Continue Reading Πρόσκληση για προμήθεια πασσάλων Καστανιάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 4/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: 6546

5_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_1

meleti kastanopassaloi 2019

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ