Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για προμήθεια εποχιακών λουλουδιών

3 Οκτωβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 52418

5-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ