Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για προμήθεια λιπασμάτων - γεωργικών φαρμάκων

9 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/5/2017
Αριθ. Πρωτ.: 21396

5.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1η ΜΕΛΕΤΗ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2017

6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ