Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για προμήθεια πακέτων με σακούλες & φίλτρα για ηλεκτρικές σκούπες

25 Απριλίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια 70 πακέτων με σακούλες και φίλτρα για ηλεκτρικές σκούπες για τις ανάγκες των δομών του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 18419

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΕΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ