Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για προμήθεια πλακών ορυκτής ίνας

14 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ για την επισκευή του τμήματος της οροφής στο Μουσείο Κατσικογιάννη του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 14/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 66990

1_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2_Τεχνική έκθεση

3_Έντυπο οικονμικής προσφοράς