Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

16 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, για τις ανάγκες της καθιερωμένης εκδήλωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, για την βράβευση των τακτικότερων μαθητών-αναγνωστών της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 12189

5.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τεχν.Περιγραφή προμηθειών για βράβευση 2017

6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ