Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για προμήθεια βιβλίων

24 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια (157) ΒΙΒΛΙΩΝ για τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του αναγνωστικού της κοινού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 24/5/2017
Αριθ. Πρωτ.: 25271

5.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τεχν.Περιγρ.Προμήθεια Βιβλίων 2017

6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ