Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για τα Μητρώα Αρρένων

31 Ιανουαρίου 2017
Για την κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων Κλάσεως 2022 όσοι γεννήθηκαν το έτος 2001 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων

Παραληθαίων, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας  Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Παληοκάστρου και  Μεγ. Καλυβιων, να περάσουν από το κατά τόπον Δημαρχείο (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) οι ίδιοι η συγγενικό τους πρόσωπο το αργότερο μέχρι  10/3/2016 για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία προς αποφυγή κυρώσεων.