Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για την προμήθεια σιδηρουργικών υλικών

10 Οκτωβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για την κατασκευή βάσεων φωτιστικών ιστών. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 10/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 54351

att00001-Πρόσκληση για την προμήθεια σιδηρουργικών υλικών

att00004-Τεχνική περιγραφή