Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων

5 Οκτωβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ για την αποκατάσταση – κατασκευή αγωγών ομβρίων. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΡΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 5/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 53280

03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8a-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ