Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

6 Οκτώβριος 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ