Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων- Βασικών Μελετητών για την υλοποίηση του Υποέργου 2 “Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού”»

9 Νοεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ