Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

19 Νοεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 19/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 51196

Απόφαση Δημάρχου_1625_2021_Πρόσληψη άμισθου Ειδικού Συμβούλου_6Γ7ΩΩΗ9-ΦΗΓ