Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5 Αυγούστου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

1.ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Κοινωφελής 2020

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_Κοινωφελής 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (2)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ (1)