Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

9 Ιουνίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΟX ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ