Δήμος Τρικκαίων

Πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα "Άθληση για όλους"

24 Δεκεμβρίου 2017
Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 23/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 62749

Π.Α.γ.Ο_2017.12.22_Δελτίο Τύπου