Δήμος Τρικκαίων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών

31 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου και συγκεκριμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 31/1/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2965

ΨΓΓΗΩΗ9-ΔΨ3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ