Δήμος Τρικκαίων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ο.Χ. για τα Προγράμματα Άθληση για Όλους 2019-2020

31 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ.: 38875/29.10.2019 – ΑΔΑ: 6Χ6ΑΩΗ9-Ω51) στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2019-2020.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 31/12/2019

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ