Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

4 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Continue Reading ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

12.ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 2019_Αποτελέσματα (www.trikalacity.gr)