Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

4 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

12.ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 2019_Αποτελέσματα (www.trikalacity.gr)