Δήμος Τρικκαίων

Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

20 Αυγούστου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ pdf