Δήμος Τρικκαίων

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

20 Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα Άθλησης για ‘Ολους του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2023-2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 22.02.2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 04.03.2024

ΨΡΘΠΩΗ9-ΝΡΖ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ