Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

28 Αυγούστου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 29/8/2023 έως 30/8/2023
(με e-mail: [email protected])

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Σχολ. Καθαρ. (2023-2024)_Ονομαστική Κατάσταση
2. Σχολ. Καθαρ. (2023-2024)_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
3. Σχολ. Καθαρ. (2023-2024)_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Προσωρινός)