Δήμος Τρικκαίων

Προστασία κοινόχρηστων χώρων στα Τρίκαλα

19 Μαΐου 2016
Σε κινήσεις για την τήρηση των όρων της Κανονιστικής Διάταξης για τους κοινόχρηστους χώρους, προβαίνει ο Δήμος Τρικκαίων.

Ήδη συνεργείο του Δήμου οριοθετεί με κίτρινη γραμμή τους χώρους για τα τραπεζοκαθίσματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η διαδικασία γίνεται παρόντων των καταστηματαρχών, και με βάση τα τετραγωνικά για τα οποία οι ίδιοι έχουν καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο στον Δήμο.
Αμέσως μετά, ξεκινούν και οι βραδινές περιπολίες του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Στόχος είναι η τήρηση των διατάξεων χωρίς τιμωρητική διάθεση, αλλά με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα πρόκλησης που έχουν εμφανιστεί.

Από το γραφείο Τύπου