Δήμος Τρικκαίων

Προσβάσιμοι πλέον δρόμοι σε Λιόπρασο – Λαγκαδιά

25 Μαΐου 2021

 

Ολοκληρώθηκε έργο του Δήμου Τρικκαίων σε μικρούς οικισμούς. Πρόκειται για την «Τσιμεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Κοινότητας Λιόπρασσου και οικισμού Λαγκαδιάς», που αφορούσε στη βελτίωση δρόμων σε δύσκολα σημεία των δύο οικισμών, προκειμένου να διευκολύνονται οι κάτοικοι στη μετακίνησή τους. Το έργο είχε προϋπολογισμό 7.250 € (με ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ».

Από το γραφείο Τύπου