Δήμος Τρικκαίων

Πυροσβεστικής συνέχεια…

25 Ιουλίου 2017
...«Νομίζομεν ότι κατά πρώτον λόγον ο Δήμος και έπειτα αι οργανώσεις της πόλεως μας και οι βουλευτές του νομού μας θα πρέπει να κινηθούν αμέσως ώστε η ίδρυσις της πυροσβεστικής υπηρεαίας Τρικάλων να γίνει συντόμως πραγματικότης και οι συμπολίται αποκτήσουν μίαν σοβαράν εγγύησιν διά την προστασίαν του ότι εδημιούργησεν ο πολυετής μόχθος των».

Μετά την επεισοδιακή και θυελλώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η «Ελευθέρα Γνώμη» επανήλθε με άρθρο της για το φλέγον ζήτημα με τίτλο «Η Πυροσβεστική: Διατί τόση ολιγωρία;» και υπότιτλο «επί πεντάμηνον το πυροσβεστικόν σώμα καθυστερεί την εκπόνησιν του σχεδίου διά την ίδρυσιν του πυροσβεστικού σταθμού Τρικάλων. –Να κινηθούν αι αρχαί. Ενώ το πυρ ελλοχεύει πάντα».

 

 

«Η χθεσινή έναρξις πυρκαγιάς εις οικίαν συμπολίτου φέρει και πάλιν εις την επικαιρότητα το θέμα της ιδρύσεως εις την πόλιν μας πυροσβεστικού σταθμού. Ευτυχώς η νέα αυτή εκδήλωσις της καταστρεπτικής δυνάμεως του πυρός, κατεπνίγη χάρις εις την άμεσον επέμβασιν της χωροφυλακής, των περιοίκων και της αντλίας του Δήμου, διότι άλλως πιθανή επέκτασις της θα απεδείκνυε τραγικήν την ολιγωρίαν που επιδεικνύεται εις το ζήτημα της επεκτάσεως και εις την πόλιν μας της πυροσβεστικής υπηρεσίας»…

ΕΡΕΥΝΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

 

 

Και καταλήγει: «Νομίζομεν ότι κατά πρώτον λόγον ο Δήμος και έπειτα αι οργανώσεις της πόλεως μας και οι βουλευτές του νομού μας θα πρέπει να κινηθούν αμέσως ώστε η ίδρυσις της πυροσβεστικής υπηρεαίας Τρικάλων να γίνει συντόμως πραγματικότης και οι συμπολίται αποκτήσουν μίαν σοβαράν εγγύησιν διά την προστασίαν του ότι εδημιούργησεν ο πολυετής μόχθος των».

 

 

Μετά από λίγες ημέρες σε ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρει ότι «προ τινών ημερών απεστάλησαν εις το υπουργείον Εσωτερικών εγκεκριμένα υπό του νομαρχιακού ταμείου τα σχέδια και η μελέτη διά την ανέγερσιν του εν λόγω σταθμού». Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρεται το έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Τρικκαίων «υπό του υπουργείου Οικονομικών εζητήθη η πρόσληψις πυροσβεστών διά τον υπό ίδρυσιν σταθμόν Τρικάλων. –Απαιτείται προσωπικόν εξ’ 25 πυροσβεστών και 10 οδηγών διά την λειτουργίαν του».

 

 

Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά από ημέρες στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου ο οποίος κινδύνευσε να υποστεί σημαντικάς ζημίας. Ευτυχώς διερχόμενοι αντελήφθησαν την φωτιά οι οποίοι ειδοποίησαν την φρουρά των φυλακών και χάρις εις την επέμβασιν της υδραντλίας του Δήμου απεφεύχθη η επέκτασις και να καταστρφεί ο βοηθητικός χώρος εις τον οποίον εσημειώθη η πυρκαγιά.