Δήμος Τρικκαίων

Ράμπες και τουαλέτες για ΑμεΑ σε σχολεία των Τρικάλων

22 Δεκεμβρίου 2021

Με στόχο την εξυπηρέτηση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ΑμεΑ στα σχολεία των Τρικάλων, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Γεώργιος Αναστασίου & Σία Ε.Ε. Το έργο έχει τον τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και προϋπολογισμό 570.550 €, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και τον ίδιο τον Δήμο Τρικκαίων.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 85 WC για ΑμεΑ και 62 ράμπες σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο σε κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), όσο και επισκευές – παρεμβάσεις σε υπάρχουσες ράμπες. Για τους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε σε ανακατασκευή υπαρχόντων. Στους χώρους υγιεινής οι εργασίες θα είναι η μεταφορά ή προσθήκη ειδών υγιεινής Αμεα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αποξήλωση τοίχων, διάστρωση δαπέδων ,κατασκευή τοίχων και επενδύσεις τοίχων με πλακίδια, χρωματισμοί κ.λπ. Στις πιο πάνω εργασίες θα συμπεριληφθούν και όλες οι αναγκαίες εργασίες σχετικές με Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση, σωληνώσεις θέρμανσης και εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού).

Από το γραφείο Τύπου