Δήμος Τρικκαίων

Ρυθμίζονται ιδιοκτησιακά ζητήματα σε άλλη μία περιοχή των Τρικάλων

17 Απριλίου 2019
Στο Δημαρχείο Τρικκαίων οι πολίτες για τις πράξεις εφαρμογής στην περιοχή «Πυργετός – Αμπελόκηποι»

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να επιλύει προβλήματα ετών σε θέματα πράξεων εφαρμογής. Μετά από χρόνια και με συντονισμένες προσπάθειες των υπηρεσιών του της Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, οι τρικαλινοί ιδιοκτήτες και ο Δήμος Τρικκαίων μπορούν να είναι σίγουροι για τις ιδιοκτησίες τους. Αυτές τις ημέρες και μέχρι τη Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019, οι πολίτες με ιδιοκτησίες στην περιοχή της πράξης εφαρμογής «ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» του Δήμου Τρικκαίων, μπορούν να προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου (οδός Ασκληπιού 18, 2ος όροφος 10:00- 12:00 μ.). Εκεί, πρώτα θα λάβουν γνώση των στοιχείων της Ανάρτησης έτους 2019, της μελέτης πράξης εφαρμογής της περιοχής «ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (πίνακες και διαγράμματα), στα οποία περιλαμβάνεται η αποτύπωση, κτηματογράφηση και τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της περιοχής αυτής. Στη συνέχεια, θα μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, μέχρι τις 25 Απριλίου 2019.
Ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη προχωρήσει την τακτοποίηση των θεμάτων ιδιοκτησιών πολιτών, σε 4 περιοχές πράξεων εφαρμογής:  «Αγ. Μονή ΙΙ», «Μπάρα – Αλώνια Μπάρας», «Κλωτσοτήρα – Τρικκαίογλου» και βεβαίως «Πυργετός – Αμπελόκηποι» αυτές τις ημέρες. Οι πολίτες έχουν υποβάλλει ενστάσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε, μετά τον έλεγχό τους, να υπογραφεί η τελική απόφαση του Περιφερειάρχη.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα αποσταλούν στον Δήμο Τρικκαίων και οι χάρτες, πίνακες και διαγράμματα γιοα τις ιδιοκτησίες στην περιοχή «Κεραμαριά».
Ετσι, μέσα σε περίπου 3 χρόνια, θα έχουν επιλυθεί ιδιοκτησιακά και άλλα προβλήματα για πλήθος ιδιοκτητών στα Τρίκαλα. Αυτή η επίλυση, βοηθά όλη την κοινωνία, αφού:
– οριοθετούνται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι (πλατείες, σχολεία κ.α.)
– Ο Δήμος θα μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα στα έργα
– Οσοι έχουν ιδιοκτησίες, θα μπορούν πλέον να τις αξιοποιήσουν.

 

Από το γραφείο Τύπου