Δήμος Τρικκαίων

«Σχεδιασμός & Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού - Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών - Διοργάνωση Περιφερειακών & Εθνικού Διαγωνισμού Ρομποτικής-Δράσεις Επικοινωνίας»

13 Ιουνίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ESPD