Δήμος Τρικκαίων

Σχεδιασμός για την αστική κινητικότητα στα Τρίκαλα

22 Μαρτίου 2016
Δεν επαναπαύεται ο Δήμος Τρικκαίων στα ευρωπαϊκά βραβεία για τη βιώσιμη κινητικότητα, αλλά προωθεί ακόμη περισσότερες λύσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Για τον λόγο αυτόν, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου μετείχε σε διεθνή συνάντηση τη Ραβέννα της Ιταλίας για το πρόγραμμα BUMP (Boosting Urban Mobility Plans, δηλαδή «Προωθώντας Σχέδια Αστικής Κινητικότητα). Στο πρόγραμμα

προσκλήθηκε ο Δήμος Τρικκαίων, καθώς είναι ήδη εταίρος στο ανάλογων δράσεων πρόγραμμα Endurance (η τρίτη και τελευταία συνάντηση του οποίου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στα Τρίκαλα). Το εν λόγω όμως πρόγραμμα BUMP, ουσιαστικά αποτελεί το «επόμενο βήμα» των σχεδιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιεί δράσεις σε θέματα σχεδιασμού, περιβαλλοντικών και τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν, είτε στις πόλεις είτε σε περιαστικές περιοχές. Αφορά κυρίως σε μικρομεσαίες πόλεις της ΕΕ όπως είναι τα Τρίκαλα. Στο μέλλον η Ε.Ε θα χρηματοδοτεί μόνο πόλεις που έχουν εκτελέσει Σ.Β.Α.Κ. Τα Σ.Β.Α.Κ αποτελούν τη μετεξέλιξη των κυκλοφοριακών μελετών που μέχρι τώρα εκτελούσαν όλες οι πόλεις.
Στη Ραβέννα συγκεντρώθηκαν οι μετέχουσες στο πρόγραμμα πόλεις, επιλέγοντας να καλέσουν συγκεκριμένα τον Δήμο Τρικκαίων (τον μόνο από όλη την Ελλάδα). Αιτία για αυτή την επιλογή, οι αλλαγές που συντελέστηκαν και οι προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της βελτίωσης της αστικής κινητικότητας στα Τρίκαλα.
Μετείχαν εκπρόσωποι των πόλεων: Τρεβίζο (Ιταλία), Σαράγιεβο (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Πλοκ (Πολωνία), Ραμνίτσου Βαλτσέα (Ρουμανία) και η ΜΚΟ ΡΕΑ Κβάρνερ από την Κροατία, που ιδρύθηκε για ενίσχυση λήψης μέτρων για την αστική κινητικότητα.
Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι ιθύνοντες της Ραβέννας, και της Πάρμα, επέδειξαν το σχεδιασμό του δικού τους ΣΒΑΚ, δηλαδή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δουν καλές πρακτικές και προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αντίστοιχου Σχεδίου. Ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη σε αστικές παρεμβάσεις στην περιοχή όπως δίκτυα ποδηλατοδρόμων, χώρους στάθμευσης Ι.Χ. λεωφορείων και ποδηλάτων, σύγχρονες διαβάσεις, δίκτυο πεζοδρόμων κ.λπ.

 

Από το γραφείο Τύπου

rabenna1