Δήμος Τρικκαίων

Σε δίκτυο της ΟΥΝΕΣΚΟ για την εκπαίδευση ο Δήμος Τρικκαίων

23 Μαρτίου 2016
Νέοι, διεθνείς ορίζοντες ανοίγονται για την εκπαιδευτική διαδικασία στον Δήμο Τρικκαίων. Η ΟΥΝΕΣΚΟ ενέκρινε το αίτημα του Δήμου τον συμπεριέλαβε στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων και, πιο συγκεκριμένα, στο Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning Cities). Η απάντηση που έφτασε στον Δήμαρχο Τρικκαίων από τον κ. Αρνε Κάρλσεν (Arne Carlsen),

διευθυντή του Δικτύου στην Ευρώπη, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, ήταν σαφής: «Η πόλη σας θα έχει το προνόμιο της συμμετοχής σε ένα δυναμικό Δίκτυο που στοχεύει στην υποστήριξη και επιτάχυνση πρακτικών διά βίου μάθησης». Διότι το Δίκτυο προωθεί και υλοποιεί πρακτικές στην εκπαίδευση, που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ενήλικες. Συγκεκριμένα, μέσω του Δικτύου υλοποιούνται:
Α. Καλές πρακτικές και απόκτηση εμπειρίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης

Β. Προγράμματα εκπαίδευσης για οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, συλλογικότητες

Γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους εργασίας

Δ. Εξειδικευμένη χρήση σε σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης

Ε. Δημιουργία πολιτιστικού υποβάθρου για τη γνώση και εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο

Στ. Βελτίωση  τοπικών πολιτικών για την εκπαίδευση.
Αυτές οι γενικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται με βάση και τη συνεργασία με τις πόλεις από άλλα κράτη, που ομοίως μετέχουν στο Δίκτυο.
Η ένταξη του Δήμου Τρικκαίων ήταν αποτέλεσμα της πρόσκλησης που απηύθυνε στον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, κ. Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα. Αμεσα, στελέχη του Δήμου συνέταξαν την αίτηση και υπέβαλλαν τη σχετική πρόταση με τα πλήρη στοιχεία και τους στόχους. Συγκεκριμένα, ο κ. Κάρλσεν εκθειάζει αυτή την πληροφόρηση για τους στόχους του Δήμου ως προς τα της διά βίου μάθησης, τονίζοντας ότι ενταχθούν στη διαμόρφωση πολιτικών για την περιοχή.
Ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας για αυτή την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τόνισε ότι «ουσιαστικά πρόκειται για μια ακόμη διεθνή προσπάθεια του Δήμου. Μέχρι τώρα, υπήρχε η τεχνολογική πλευρά, με τα προγράμματα που υλοποιούνται. Πλέον, αυτή το Δίκτυο επεκτείνει τις δράσεις του Δήμου μας σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο τη βελτίωση της πρόσληψης προσόντων από συμπολίτες».

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων