Δήμος Τρικκαίων

Η ΣΕΦΑΑ Τρικάλων συνδράμει στην αποτροπή της σχολικής διαρροής

8 Μαρτίου 2018
Φοιτητές/τριες της ΣΕΦΑΑ θα εκπαιδευτούν ως Μέντορες μαθητών με στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sport Students as Mentors (SSaMs)

Ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εφαρμόζεται στη ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση φοιτητών/τριών φυσικής αγωγής και αθλητισμού ως μέντορες μαθητών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι ότι η εκπαίδευση και η δραστηριοποίηση φοιτητών/τριών φυσικής αγωγής και αθλητισμού ως μέντορες μαθητών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο μπορεί να συμβάλει στη μείωση της σχολικής διαρροής.

Στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη σχολική διαρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν αυξημένα ποσοστά πρώιμης σχολικής διαρροής κυρίως για τα αγόρια. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα SSaMs εστιάζει στη μείωση της σχολική διαρροής νεαρών αγοριών μέσω της ενίσχυσης και της υποστήριξής τους με το θεσμό του μέντορα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών/τριών ως μέντορες θα επιχειρήσει να αναπτύξει μια προσέγγιση αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής που θα συνδυάσει τον αθλητισμό με την καθοδήγηση από ένα μέντορα ενώ θα λάβει υπόψη της και τις διαφορές σε σχέση με το φύλο εστιάζοντας στις ανάγκες μια συγκεκριμένης ομάδας ατόμων: τα νεαρά αγόρια με χαμηλή επίδοση στο σχολείο που βρίσκονται σε κίνδυνο να το εγκαταλείψουν.

Τον ρόλο του μέντορα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα αναλάβουν, αφού πρώτα εκπαιδευτούν κατάλληλα , φοιτητές/τριες τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι το πεδίο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής έχει υψηλή εκπαιδευτική αξία για τους νεαρούς μαθητές και μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο μέσο για την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της υγείας μη προνομιούχων νεαρών ατόμων.

Είναι αλήθεια ότι συχνά οι προπονητές και το προσωπικό που εργάζεται σε μη επίσημες εκπαιδευτικές δομές και σε αθλητικούς συλλόγους δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν θέματα που συνδέονται με το φύλο και πιθανά δεν έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικές τεχνικές που στοχεύουν στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των  νεαρών μαθητών ή αθλητών. Το πρόγραμμα SSaMs καλύπτει αυτό το κενό αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδεύοντας φοιτητές/τριες με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για να εργαστούν με νεαρούς μαθητές για να υποστηρίξουν την συναισθηματική τους υγεία και να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί αρχικά μια έρευνα αναγκών προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων και αντιλήψεων φοιτητών/τριών φυσικής αγωγής και αθλητισμού σχετικά με το τι είναι και τι κάνει ένας μέντορας καθώς και οι προσφερόμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με τους  μέντορες που προσφέρουν τα πανεπιστημιακά τμήματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση φοιτητών/τριών ως μέντορες. Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο σχετικού μαθήματος που θα αναπτυχθεί και θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους ως μάθημα επιλογής. Παράλληλα, θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των τοπικών κοινοτήτων με σκοπό τη διάχυση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του στην τοπική κοινωνία, στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους αθλητικούς συλλόγους.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 26 μήνες (Νοέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2019) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus– Δράση 2 – Στρατηγικές συμπράξεις στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης. Συμμετέχουν το πανεπιστήμιο Gloucestershire (Ηνωμένο Βασίλειο) που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, το ινστιτούτο τεχνολογίας Carlow (Ιρλανδία), η ΣΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το πανεπιστήμιο Palackeho v Olomouci (Τσεχία), το πανεπιστήμιο της Murcia (Ισπανία) και το ινστιτούτο CESIE (Ιταλία). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για τη ΣΕΦΑΑ είναι ο καθηγητής Μάριος Γούδας και συμμετέχει το μέλος εδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής, Αθανάσιος Κολοβελώνης. Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]