Δήμος Τρικκαίων

Σειρά έργων του Δήμου Τρικκαίων για το 5ο Δημοτικό Σχολείο

12 Μαρτίου 2019
Με κόστος περίπου 2,5 εκ. € αλλάζει όψη ένα από τα παλιότερα διδακτήρια στα Τρίκαλα

Για ένα από τα πιο παλιά διδακτήρια και γενικότερα, ιστορικά κτήρια των Τρικάλων, ο Δήμος Τρικκαίων τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει σοβαρή μέριμνα. Συγκεκριμένα, κινήθηκε σε δύο άξονες: ο ένας, η επέκταση του διδακτηρίου, που είχε σχεδιαστεί ήδη από επίσκεψη του Δημάρχου κ. Δημήτρη Παπαστεργίου τον Φεβρουάριο του 2016. Ο δεύτερος, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, που, λόγω παλαιότητας, χρήζει παρεμβάσεων για μείωση του κόστους και αύξηση της θέρμανσης για τα παιδιά.
Οι ενέργειες του Δήμου ήταν οι εξής:

Α. Κτηριακό
1. Αγοράστηκε παρακείμενη έκταση 130 τ.μ., με 38.469,96 €, επιλύοντας ένα ακόμη χρόνιο πρόβλημα, που ταλάνιζε τον Δήμο.

  1. Εξασφαλίζονται 1.594.800 € από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και την πρόσκληση για «Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων». Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Επέκτασης Διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» με προϋπολογισμό. Η επέκταση του σχολείου θα γίνει με προγραμματική σύμβαση, σε συνεργασία με την ΠΕ Τρικάλων.

Β. Ενεργειακή Αναβάθμιση

 Κατατέθηκε το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» με προϋπολογισμό             842.000€. Η πρόταση υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, στο  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (ΕΤΠΑ- ΠΔΕ)

Το σύνολο των 2.475.269,96€ που εξασφαλίζει ο Δήμος Τρικκαίων για το κτήριο, είναι η στοχευμένη, μελετημένη και προς υλοποίηση μέριμνα του Δήμου για ένα πολύ κεντρικό, με ιστορία και προσφορά σχολικό κτήριο. Με το πέρας των εργασιών σε κάθε επίπεδο, θα υπάρξει πλήρης αναδιαμόρφωση του χώρου, προ όφελος των μαθητών/τριών και με ευχέρεια στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Από το γραφείο Τύπου