Δήμος Τρικκαίων

Σημαντικά έργα υποδομών για τους τρικαλινούς Ρομά

31 Ιουλίου 2018
Υψους 1 ,3 εκατ. € από κρατικούς πόρους για την ενσωμάτωση και βελτίωση του τρόπου ζωής τους - Εγκρίθηκε και το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για πλήθος παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς

 

Σε μια μεγάλης έκτασης παρέμβαση με σαφή στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Με άμεση ανταπόκρισή της, η Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ενταξης των Ρομά κ. Κατερίνας Γιάντσιου, δίνει τη σύμφωνη γνώμη της για να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό έργα προϋπολογισμού 1,3 εκατ. €. Πρόκειται για έργα υποδομών και στέγασης στους  οικισμούς των Ρομά σε Κηπάκι και Πύργο του Δήμου Τρικκαίων. Η σχετική σύμφωνη γνώμη με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2018 ελήφθη μόλις δύο ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, όπου εγκρίθηκε το «Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Τρικκαίων».
Μια αν μη τι άλλο ταχύτατη ανταπόκριση για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, που ο Δήμος Τρικκαίων και η Ειδική Γραμματεία συνεργάζονται για να επιλύσουν για πάνω από έναν χρόνο. Προηγήθηκε πλήθος επαφών και συζητήσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τους Ρομά της δεκαετίας 2010-2020, με βάση τις υποδείξεις και προδιαγραφές που απέστειλε η Ειδική Γραµµατεία. Πλέον και στα Τρίκαλα υλοποιείται ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας για τους 2250 (μόνιμους και μετακινούμενους) Ρομά: «Αρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά και δηµιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ροµά ,που διαβιούν νόµιµα στη χώρα».
Με αυτή τη σύμφωνη γνώμη, ο Δήμος Τρικκαίων θα πρέπει εντός του Αυγούστου του 2018 να υποβάλλει τα σχετικά δελτία ένταξης των έργων στην αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε αυτά να εγγραφούν στους προς κατανομή πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και να διθούν στον Δήμο Τρικκαίων. Στη συβνέχεια, με βάση την ισχύουσα νομοθιεσία, θα γίνει η δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων

Τα έργα

Το τι ακριβώς θα κατασκευαστεί στο Κηπάκι και τον Πύργο, το ορίζει η συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Τρικκαίων:
– στο Κηπάκι
Επέκταση δικτύου ύδρευσης: 73.000
Κατασκευή πεζοδρομίων: 100.000

Ασφαλτοστρώσεις: 210.000

Επέκταση δημοτικού φωτισμού: 93.000

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων: 270.000

Κατασκευή δικτύου ομβρίων: 543.000

– στον Πύργο:

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων: 18.267,92

Σύνολο: 1.307.267,92

Το ποσό αυτό είναι τμήμα των συνολικά 4353267,92€ που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για τους Ρομά. Τα χρήματα προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό & Συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος).

Οι δράσεις του Τοπικού Σχεδίου αφορούν στους 4 προβλεπόμενους τομείς: Στέγαση, Απασχόληση, Εκπαίδευση, Υγεία – Κοινωνική Φροντίδα. Δηλαδή, σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής ομάδων που μέχρι τώρα διαβιούσαν σε συνθήκες προβληματικές.
Επομένως, υλοποιούνται δράσεις σε:
Στέγαση και Βασικές Υποδοµές (δίκτυο ύδρευσης, ακαθάρτων, κάδοι απορριμμάτων, κατασκευή πεζοδρομίων, δημοτικός φωτισμός, ασφαλτοστρώσεις κ.α.)
Υγεία (εμβολιασμός, γυναικολογικός έλεγχος, στοματική υγιεινή, Κάρτα Υγείας Ρομά, Σεµινάρια Οικογενειακού Προγραµµατισµού κ.α.)
– Εκπαίδευση (
Ενισχυτική διδασκαλία, μεταφορά στο σχολείο με λεωφορείο,  εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε λειτουργικά αναλφάβητους, λειτουργία ∆ηµοτικού εφήβων Ροµά 14-18 ετών, πρόγραµµα ένταξης ροµά αποφοίτων δηµοτικού σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, σεµινάρια επαγγελµατικού προσανατολισµού κ.α.)

– Προώθηση στην Απασχόληση (Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης , δηµιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ, προώθηση τεχνικών επαγγελµάτων, Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, εκµάθηση προγραµµάτων πληροφορικής , Οργάνωση/Εκπαίδευση γυναικών για ίδρυση συνεταιρισµού κ.α.)

Οριζόντιες δράσεις (Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας Ροµά, υποστήριξη νέων Ροµά για την κατοχή αγροτικής γης, εκπαίδευση γυναικών σε προγράµµατα για χειροτεχνίες, δράσεις δημοσιότητας σχετικές µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα των Ροµά, προγράµµατα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των συναλλαγών τους µε δηµόσιους φορείς , ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων για θέµατα παιδικής εργασίας, δικαιώµατα του παιδιού, προγράµµατα βελτίωσης της γειτονιάς από τους ίδιους τους κατοίκους, δημιουργία συλλόγου γυναικών Ροµά ).

 

Από το γραφείο Τύπου

ΣΗΜ: Η φωτό από την πρόσφατη (10-4-18) επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέως κ. Γιάντσιου στον Δήμο Τρικκαίων και την επιτόπια επίσκεψή της σε οικισμού Ρομά με τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου