Δήμος Τρικκαίων

Σημαντική η προσέλευση τρικαλινών για ρύθμιση οφειλών

30 Αυγούστου 2017
Ικανοποιημένη από την πορεία των αιτήσεων για ένταξη στις 100 δόσεις, εμφανίζεται η αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Τρικκαίων.

 

Η κ. Ελένη Αυγέρου – Κογιάννη σε δηλώσεις της τόνισε ότι οι τρικαλινοί πολίτες ήδη, από τις πρώτες ημέρες ανακοίνωσης από τον Δήμο, της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών τους, σπεύδουν στο Δημαρχείο.
«Αλλοι για να προβούν απευθείας στη ρύθμιση, με την υποβολή της σχετικής αίτησης και άλλοι για να ενημερωθούν, πριν ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία», τόνισε η αντιδήμαρχος.

Η ίδια επεσήμανε ότι είναι αισιόδοξη για τη συμμετοχή των τρικαλινών πολιτών στο ευνοϊκό πρόγραμμα, αφού «υφίστανται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους οφειλέτες, ακόμη και με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί:

 1. Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ισόγειο
 2. Στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351135
 3. Από την ιστοσελίδα του Δήμου http://trikalacity.gr/rythmisi-ofilon-se-100-dosis/
  (ή από τη διαδρομή: trikalacity.gr – ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – εικονίδιο «Ρύθμιση Οφειλών»)

Υπενθυμίζονται τα εξής:

 • Η ρύθμιση αφορά όλους τους πολίτες που έχουν οφειλή στον Δήμο Τρικκαίων και τα νομικά πρόσωπα (όχι στη ΔΕΥΑΤ)
 • Πρόκειται για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 31 Ιουλίου 2017)
 • Η ρύθμιση αφορά τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή από το 1997.
 • Ο οφειλέτης υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, αίτηση για υπαγωγή του στη ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017
 • Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερώναπό την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Αλλιώς η αίτηση ακυρώνεται. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
 • Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

 

Η ρύθμιση είναι η ακόλουθη:

α) Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι οφειλές στον Δήμο Τρικκαίων ανέρχονται στο ποσό των 15.150.000 ευρώ, από περίπου 23.000 οφειλέτες. Από αυτά:

 • Τα 7.770.000 ευρώ οφείλουν 230 οφειλέτες με ποσό πάνω από 20.000
 • Τα 2.000.000 ευρώ οφείλουν 237 οφειλέτες με ποσά από 10.000 μέχρι 20.000 ευρώ
 • Το 1.500.000 ευρώ οφείλουν 348 οφειλέτες με ποσά από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ
 • Τα 3.000.000 ευρώ οφείλουν 2.200 περίπου οφειλέτες με ποσά από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ
 • Τα 2.500.000 ευρώ οφείλουν περίπου 20.000 οφειλέτες με ποσά μέχρι 1.000 ευρώ

 

Από το γραφείο Τύπου