Δήμος Τρικκαίων

Σημαντικό έργο για κτηνοτρόφους στην Αγρελιά

10 Οκτωβρίου 2018
Μεταφορά νερού από τη λιμνοδεξαμενή στα ποιμνιοστάσια

Με 80.000€ ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει τους κτηνοτρόφους της περιοχής Αγρελιάς. Πρόκειται για το ποσό που εκταμιεύεται από τα ταμεία του Δήμου και αφορά στο έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Αγρελιάς» και το οποίο είναι δημοσιευμένο ήδη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.trikalacity.gr)  για να προχωρήσουν οι εργολάβοι στις προσφορές τους (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018). Το έργο είναι σημαντικό, καθώς θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης αγωγού πολυαιθυλενίου  για την μεταφορά νερού από τη λιμνοδεξαμενή στις κτηνοτροφικές μονάδες. Το μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 1.880 μέτρα και το έργο θα επιλύσει προβλήματα για τους κτηνοτρόφους. Υπενθυμίζεται ότι, μετά την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στη θέση «Ζαγορίτη», ο Δήμος Τρικκαίων έχει προχωρήσει σε έργα συνολικότερα για την ύδρευση σε ένα από τα πιο ορεινά χωριά. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει ήδη από το 2015 οι εργασίες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης (80.000€), η ανακατασκευή της, εργασίες στη δεξαμενή, αλλά και έργα υποδομής (άλλα 31.000€), δηλαδή παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτόν ο Δήμος Τρικκαίων βοηθά τους κατοίκους να μείνουν στην περιοχή και να συνεχίσουν να ασχολούνται με τη γεωργική παραγωγή, στηριζόμενοι στην καθημερινότητά τους.

Από το γραφείο Τύπου