Δήμος Τρικκαίων

Smart Trikala: Μια πανεπιστημιακή παρουσίαση

29 Ιανουαρίου 2019
Συζήτηση Παπαστεργίου με μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά

 

Στο μέλλον της χώρας σε επίπεδο τεχνολογίας και καινοτομιών, τους φοιτητές, παρουσίασε ο Δήμαρχος Τρικκαίων τις δράσεις του Δήμου. Δράσεις που αφορούν στις ευφυείς πόλεις και στον τρόπο με τον οποίο αυτές βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Επρόκειτο για πρόσκληση που έγινε στον κ. Παπαστεργίου από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων συζήτησε με τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους καθηγητές, τα θέματα που σχετίζονται, αφ’ ενός με το προγραμματιστικό περιβάλλον, αφ’ ετέρου και κυρίως, με την είσοδο των ψηφιακών καινοτομιών στη ζωή των πολιτών. Κυρίως, εστίασαν στο πώς η Αυτοδιοίκηση είναι το πεδίο ανάπτυξης εφαρμογών για πλήθος διαφορετικών παρεμβάσεων, κάτι που βρίσκεται και στο επίκεντρο των ερευνητικών στόχων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

 

Από το γραφείο Τύπου