Δήμος Τρικκαίων

ΣΟΧ.6/2022 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ

14 Μαρτίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αποτελέσματα- Ανασύνταξη (ΑΣΕΠ)