Δήμος Τρικκαίων

Στα 9 εκατ.€ η συμβολή της ΣΕΦΑΑ στην τρικαλινή οικονομία

20 Σεπτεμβρίου 2017
Το συνολικό ποσό το οποίο η ΣΕΦΑΑ συνεισφέρει στην οικονομία της πόλης ανέρχεται στα περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 500 θέσεις εργασίας ετησίως, υπολογίζοντας το γενναιόδωρο ποσό των 18.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές.

Για να διαπιστωθεί η συμβολή των φοιτητών και του προσωπικού της ΣΕΦΑΑ στην οικονομική ζωή των Τρικάλων, διεξήχθη μια μελέτη η οποία κατέγραψε οικονομικά στοιχεία σε διάφορους τομείς διαβίωσης. Την μελέτη οργάνωσαν και εκτέλεσαν οι Δρ Αντρέας Φλουρής, Σούλα Μέρμηγκα, Βιβή Γκιάτα, Κωνσταντίνος Ντάλλας και ο Ρωμανός Κουτεντάκης. Η ΣΕΦΑΑ έχει εγγεγραμμένους 816 προπτυχιακούς και 171 μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ απασχολεί συνολικά 45 εργαζόμενους διαφόρων κατηγοριών. Στη μελέτη συμμετείχε το 26% των προπτυχιακών φοιτητών, το 17% των μεταπτυχιακών φοιτητών και το 49% του προσωπικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κάθε προπτυχιακός φοιτητής ξοδεύει κατά μέσο όρο 477 ευρώ μηνιαίως, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους  μεταπτυχιακούς είναι 740 ευρώ. Επιπλέον, το κάθε μέλος του αμειβόμενου προσωπικού της Σχολής ξοδεύει κατά μέσο όρο 914 ευρώ μηνιαίως. Έτσι, οι προπτυχιακοί φοιτητές της ΣΕΦΑΑ προσθέτουν στην οικονομία της πόλης των Τρικάλων 4,7 εκατομμύρια ευρώ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 1,5 εκατομμύρια και το προσωπικό της Σχολής 0,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Εάν υπολογιστούν και τα 2.3 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούν οι αλλοδαποί φοιτητές, οι διάφοροι επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό, οι συμμετέχοντες σε συνέδρια-σεμινάρια που οργανώνει η Σχολή, καθώς και τα ποσά που σχετίζονται για την προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού, κλπ, τότε το συνολικό ποσό με το οποίο η ΣΕΦΑΑ συνεισφέρει στην οικονομία της πόλης ανέρχεται στα περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 500 θέσεις εργασίας ετησίως, υπολογίζοντας το γενναιόδωρο ποσό των 18.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές. Δεδομένου λοιπόν ότι η ΣΕΦΑΑ λειτουργεί στα Τρίκαλα επί 22 χρόνια, γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η διαρκής συμβολή της ΣΕΦΑΑ Τρικάλων στην τοπική οικονομία.

Από τη ΣΕΦΑΑ